dinsdag 22 juli 2014

Echt jammer dat het zo ver moest komen door een gecentraliseerde foksysteem


Jammer zo intriest door dit groepje ivm dekking Wizo met PRA Voorlopig niet vrij gegeven teef Noura.  Ja ik noem het maar een groepje samen met een fokker, want de eigenaren spelen ook een rol.  Die heel bewust willens en wetens deze dekking hebben teweeg gebracht. Dat ze bewust een apart groepje zijn gaan vormen.
Dus geen samenhang of samenwerking zoeken ivm fokken. Nee!!!! Ze hebben iedereen er buiten gelaten, ze hebben verdeeldheid gezaaid. Alles in grootste geheim. Eigenrechter gaan spelen. En wel met vingertje wijzen naar andere. Dat is gewoon jammer want je hoopt met fokken op meer eensgezindheid. De meeste verstandige mensen spiegelen al jaren, op dat punt is er steeds meer saamhorigheid. Nu bij dit groepje die de ECVO uitslag gewoon als een onbenullig oud papier gebruikt wordt,  en er niets van aangetrokken wordt wat de uitslag is, veroorzaak je verdeeldheid. Als daarboven op buiten deze verfoeilijke dekking van PRA niet vrij gegeven teef nog is haat gezaaid wordt richting RvB en RV’s over deze juiste beslissing van stambomen inhouden tot dat de teef bij het ECVO panel is geweest, krijg je nog meer verdeeldheid. Dit is maar een EENMALIGE beslissing van de RvB om dat zeker 1 op de 5 honden bij de NVSWH PRA niet vrij is gegeven. Dat gevaar gaat ook ontstaan buiten de NVSWH door deze roekeloze daad. Het groepje maak zich drukker over een juiste en belangrijke EENMALIGE beslissing van de Raad ivm gezond fokken. Dan over deze verboden dekking waar het gen niet van bekend is en waar door de hele populatie in versneld tempo buiten de NVSWH in gevaar komt met dragers en PRA lijders. Heel erg jammer dat sommigen mensen bang zijn dat hier een lijn mee verloren gaat. Dat hoeft niet, men kan ook van reuen van verschillende lijnen hun zaad  invriezen en dan wachten en hopen op dat het GEN gevonden wordt. Jammer met deze uiteendrijving door het  groepje en het ras erfelijk ziek maken ten koste van de Saarlooswolfhond.Het is wel zonde hoor dat PRA zo overheerst bij de NVSWH. Maar ja het kwam ook door hun systeem. Kijk je moet niet altijd oude koeien uit de sloot halen en antwoorden of meningen van vroeger bovenwater halen. Het leven is geen robot machine, je kon toen ergens voor of achter staan, maar door de loop van de jaren kunnen er dingen afspelen dat je er een andere kijk op krijgt. Maar soms kan je ook uit het verleden leren. Voor het gemak noem ik pups kinderen. Ik schrijf dit ook gedeeltelijk om dat Barend met plm samenwerking van een man of 4 onder de naam Barend weer erg boos op mij zijn. Die Magda en Diny hebben het er maar druk mee hahaha.
Ze waarschuwen zelfs dat u mijn artikels niet moet lezen, dus!!! nu verder niet lezen. Maar goed even serieus.


Ik geef een voorbeeld. Rond 1980 waren er plm 7 zwaar aan elkaar verwante hondjes uit een enorme zware inteelt lijn die bij de NVSWH de nieuwe basis vormde voor de huidige populatie. De tante van Timber was
een blindenhond, en de hond van mevr. Mittelmeijer was ook blind, de foto staat in mijn foto wolfhonden stamboom Fotowolfhonden stamboom.  Dus de blindheid zat al in het ras voor dat het de naam SWH kreeg, dat heb ik al jaren geleden aangegeven.


Dat wil dus zeggen dat de PRA er niet  in is gekomen door de NVSWH. Maar dat het wel door het gecentraliseerde systeem v/d RV verergert is.

Ik wil niet zeggen dat ze fout deden door oa Timber  v/d Kilstroom 3 teefjes te laten dekken en van ieder een dochter enz enz. Er was geen keus, helemaal stoppen  of deze combi’s.

Voor dat het zo ver was met deze combi’s had de voorzitter Pielanen op een ALV 1980 afgedwongen dat hij een blanco volmacht voor fokken wilde hebben, dat hij dus helemaal zelf uit maakte hoe er gefokt moest worden. Die volmacht kreeg hij. Ongeveer 14 jaar later verscheen in het clubblad een schrijven van hem dat hij zijn doel bereikt had  en dat populatie  kerngezond zonder erfelijke afwijkingen was en allemaal juiste type. Ik dacht?? in het zelfde jaar, in ieder geval begin 1994, kwam er een telefoon van Diny de vrouw van de voorzitter/penningmeester F.Pielanen . Bertus dit jaar moet jullie Katja gedekt worden, de dek reu wordt Tiborh, mijn hond die uitgezet is bij Marleen in Vlissingen. We deden aan de voorwaarden die zij stelde, röntgen foto maken en nog wat zaken zoals met loopsheid bacteriologisch onderzoek. Eind van het jaar werden er 8 pups geboren. 

Maar goed door al die jaren heen werd (zelfs tot heden toe)de plaat als maar afgedraaid van unieke gecentraliseerde fokkerij een voorbeeld voor alle rassen in de wereld, raszuiver en kerngezond. Dus het kwam er op neer je mocht je eigen niet met het fokken bemoeien en je hoorde en las dat het kern gezond was. In die tijd had je geen internet, dus het nieuws kwam altijd uit de zelfde bron, en dat was Hr. Pielanen en zijn vrouw Diny en haar clubblad.

Daar vertrouwde je op als lid dat het ras niets mankeerde, als er is wat vreemds of een ziekte was dan lag het volgens het duo alleen aan en door de eigenaars, en hij had nu eenmaal het blanco fok volmacht. Toen kwam het jaar 1998. Er was weer een ALV, daar werd over PRA gesproken door vragen van leden. Er was geen PRA in hun populatie, en op de vraag van het bewuste lid of het naar buiten gebracht zou worden als het zo was, zei de voorzitter, natuurlijk brengen wij dat naar buiten er is geen geheimzinnigheid. Ik vroeg toen nog aan de voorzitter of hij het in het clubblad wilde zetten hoe en wat PRA is zo dat de leden kennis van zaken kregen over deze erfelijke ernstige oogziekte. Ik vertelde dat het bij ons in de Whippet rensport voor kwam en  een zeer kwalijke ziekte is die zo door het ras zit. Ja!! zei de voorzitter dat zouden we kunnen doen. Een halfuurtje later sprak ik een mevrouw Conny. F. die mij vertelde dat ze het zo erg vond dat ze de PRA naar buiten gebracht had want haar teef Saraika had PRA. Ik zei je hebt het gehoord, het komt in het clubblad en ze brengen het naar buiten. Maar niks in het clubblad, ik schreef Cony aan of ik haar uitslag mocht hebben. Ik kreeg een map met uitslagen van 1996 en 1997 waar ik verschrikkelijk van schrok. Ik dacht 1 hond Saraika, nee!!! het was ook Nayro de dekreu die PRA niet vrij was, dus een combie van 2 lijders. Dat wil zeggen dat hun kinderen allemaal lijder zouden moeten  zijn van PRA. En het PRA kan klinisch v/a uit het nest tot wel  met 7e of 8e jaar openbaren. Een was blind in het nest, toen dacht men nog niet aan PRA, 1 reu was nog vrij en broer L. Lathan. was definitief lijder, ander broer Larshanko voorlopig niet vrij had PRA beeld aan 1 oog en een een paar jaar later aan beide ogen en kreeg definitief PRA niet vrij. De toen vrije reu is nooit meer onderzocht. Larshanko had ook een nest verwekt, en daar waren er ook een paar bij die onderzocht werden. Een zoon Konar kreeg voorlopig niet vrij en zijn zusje uit Haarlem definitief PRA niet vrij met 2 jaar oud. En er was een oudere teef Hydra die ook PRA niet vrij kreeg. Die uitslagen  zaten  allemaal in 1998 in die map. Gelijk schoot mij in gedachte dat Christa ik dacht het zelfde jaar aan mij vertelde het gaat heel slecht bij de NVSWH want er was een teef met PRA van een vriendin van haar in Haarlem. Die had ook al een stuk staart verloren door het een of ander ongeval door haar slecht zicht. Ik geloofde het toen niet want de voorzitter zei dat het niet voorkwam en kerngezond was zonder erfelijke afwijkingen. Ja!!! Dat was dan toch waar van het teefje de dochter van Larshanko. De NVSWH hadden in 1996 gevraagd aan Conny.F. of ze een 2e onderzoek wilde doen met Saraika ( uit vader Edo en zijn dochter Ivanka dekking)want ze geloofde niet dat ze PRA had. En ja hoor zelfde uitslag bij een andere arts. Volgens het schrijven van de NVSWH hebben ze aan prof Stades gevraagd wat te doen, die zei volgens hen de nestgenoten  controleren en daar mee volgens de NVSWH was de kous af bij de arts, broer en zus werden gespiegeld en kregen vrij. Volgens de RV vonden ze het vreemd dat de arts niet met meer argumenten kwam, maar lieten het zo. Alleen Conny had er geen vrede mee en vroeg aan de artsen of er een boekje over PRA was wat PRA in hield. En ja die hadden de artsen oa geschreven door Stades en collega. Conny begreep na het lezen dat al de kinderen minimaal drager waren. En ging er dieper op in als de RV. Na aandringen en bellen en schrijven van Conny vroeg de arts om wat honden zo wel familie als andere lijnen. Na een gewoon onderzoek en later het panel, had ik de uitkomst in de map die ik kreeg van Conny. Het is allemaal door gegeven aan de RV en aan de 2e voorzitter waar ik later een heel gesprek mee heb gehad. Pas toen naar al die eigen initiatieven onderzoeken van de leden is de RV ook begonnen en had men in 2014 ongeveer 130 honden gespiegeld. In hoofdzaak fokdieren en steeksgewijs wat honden. Nimmer in die periode 1998 t/m heden de hele populatie, en nimmer op bijenkomsten artsen laten komen om in een klap grote getalen te onderzoeken, en nimmer een NARFSTROM. E.R.G. onderzoek om te controleren of de bij sommigen honden langzame progressie wel zo onschuldig is. In ieder geval wij hebben het wel gedaan met honden van de NVSWH, 2 x in NL en  1 keer in Frankrijk. Van de hond waar men van dacht die ziet nog alles was 90% blind. Ik heb veel mails wisselingen liggen die ik had met Kristina Narfstrom. Een van de beste E.R.G.ondrzoekster van Europa.http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=sv&u=http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristina_Narfstr%25C3%25B6m&prev=/search%3Fq%3Dkristina%2Bnarfstrom%26biw%3D1366%26bih%3D673. Men kan gewoon met haar mailen. Ik heb vragen gesteld of er bij de wolven PRA voor kwam en hyper reflexie en blind worden, ze schreef dat dat zo was. Klinisch kan je gewoon niet zien hoeveel % de hond zichtverlies heeft, dat kan alleen via een Narfstrom E.R.G. Als men is informeert bij de E.C.V.O.arts Gerlinde Janssens in België over een hond met kunstogen dan begrijp je pas hoe goed sommigen honden hun slechtzicht of blindheid kunnen verdoezelen door hun scherpe zintuigen. De hond die kunstogen had gekregen daar waren de eigenaren later letterlijk van overtuigt dat de hond kon zien.
Nu verder met het verhaal. Ik heb het er even bij gelaten, tot op een clubdag dat ik tegen Christa zei, de honden zijn toch wel mooi het gaat best goed met het ras. Toen riep Christa hard, ze doen het niet goed het ras is ziek en ongezond ze hebben Kaharley gebruikt ze krijgt een nest. Ik schrok enorm, Kaharley was een dochter van de PRA lijder Larshanko. Hier werd een drager gebruikt in 1999. Dat was voor mij de laatste druppel en ben mij gaan inzetten en proberen om leden te motiveren om te gaan spiegelen. De reden was dat de mensen moeten weten of ze een lijder hebben, dan kunnen ze die op de juiste wijze begeleiden. En als grootouders en kinderen en kleinkinderen nog leven kan je misschien de klinisch vrije lijnen er uit halen. Nu ik dit allemaal wist was mijn vertrouwen weg voor de RV en ging ik een strafbaar feit aan. Ik ging nu zelfstandig handelen en liet mijn 4 wolfhonden spiegelen. Het was moeder onze Katja en zoon Onix en zijn 2 neven Tican en Bruno. De zus van Katja en haar dochter gingen op een ander tijdstip. Alle 4 van ons PRA niet vrij gegeven. Later de zus van Katje Klinisch vrij en haar dochter de zus van Tican ook PRA niet vrij. Tiborh de vader van Onix was klinisch vrij maar wel drager. De moeder Otis van Bruno vrij maar drager, de vader Stjoerick van Bruno en nest broer van Tiborh klinsch vrij maar wel drager. Shiva de dochter van onze Katja was klinsch vrij net als haar broer Sabor, maar natuurlijk wel allebei drager. Ik heb nog gevraagd aan de eigenaars van Sangara ook een dochter van onze Katja of ze wilde spiegelen, maar dat durfde ze niet want ze wachtte op een nieuwe pup en waren bang dat ze die dan niet zouden krijgen. Want in 2000 had oa de voorzitter in het clubblad geschreven ivm zelfstandig hun hond te laten spiegelen…Wanneer u op een fatsoenlijker wijze uw steun wilt verlenen aan een gezamenlijke fokkerij, wacht dan rustig af tot het bestuur om uw medewerking verzoekt…..Begrijp goed wat er staat!!! De RV wil niet dat je gaat spiegelen maar af wacht tot zij het vragen. Maar goed we gaan terug. Shiva is dus drager en heeft kinderen en haar dochter ERASJNA PRA niet vrij.Men moet goed begrijpen dat al bij al maar kleine getale zijn gespiegeld. Ik zal jullie verder niet vervelen  met namen en lijders. Maar uit een hele goede bron, absoluut geen arts kreeg ik alle namen  en datums en uitslagen van PRA niet vrij gegeven honden bij de NVSWH. Dat was echt schrikken. Later zijn er veel meer bij gekomen en weer later uit de gegevens van de RvB. Ik zit nu rond de 31 honden en er zijn er misschien totaal 130 verschillende gespiegeld bij ECVO artsen in Nederland van af 1996 tot heden. Bijna geen een en misschien wel geen enkel door het Panel buiten mijn honden en van medewerkers om. De kans bestaat dat er RV honden in Duitsland en Belgie gespiegeld zijn die ook niet (voorlopig)vrij zijn waar de uitslag niet naar buiten is gebracht.

Waarom dit lange verhaal, ik vind het prettig om dit van mij af te schrijven na de spanning van de laatste maanden betreffende de dekking PRA niet vrij gegeven teef Noura op onze fok Wizo.

Bedoelende dat dit ontstaan is met wat ik nu allemaal beschreven hebt. De unieke gecentraliseerde fokkerij, en dat ze maar niet wilde dat hun hele bestand v/a 1996 tot (ik zal het netjes houden)het uit treden van de harde kern die deze ellende heeft veroorzaakt te laten spiegelen. En geen E.R.G. aan durfde om te kijken of de weinig progressie van sommige honden wel zo onschuldig is. De huidige NVSWH moet het nu klaren met wat er achter is gebleven. Het is doodzonde, er zitten prachtige en leuke honden bij.

 Gr Bertus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten