zaterdag 5 juli 2014

Goednieuws de puppen van PRA niet vrij gegeven teef NOURA krijgen geen stambomen.
Goednieuws.
Ik wil eerst even duidelijk zijn dat we het niet hebben over andere afwijkingen waar evt niet van bekend is of het erfelijk is of evt wel erfelijk maar waar het gen van gevonden is. We hebben het over een erfelijke oogziekte die zichtverlies tot totale blindheid kan leiden waar het gen nog niet van gevonden is. Als dragers van PRA in het ras komt buiten de NVSWH, dan kan de  hele populatie in binnen en buitenland buiten de NVSWH besmet worden.
De pups uit onze fok Wizoko (Wizo) en de PRA voorlopig niet vrij gegeven teef Noura krijgen geen stambomen tot dat ze evt vrij krijgen met na een halfjaar onderzoek bij het ECVO panel.
Ik wil hierbij de AVLS en de Duitse en Belgische vereniging danken voor het schrijven naar de Raad van Beheer en Johan Bertijn en meerdere personen voor het aanschrijven van instanties en grote inzet, zelf heb ik ook het een en ander aangeschreven oa de Raad en alle ECVO artsen, maar het zou nooit gelukt zijn zonder al deze hulp. De inzet van de AVLS is ook werkelijk geweldig geweest. Dit is een mijlpaal, en een duidelijke waarschuwing naar de NVSWH dat die niet moeten fokken met een PRA voorlopig niet vrij gegeven hond. Maar eerst de hond plm 6 maanden na de laatste spiegeling laten herkeuren door het E.C.V.O. panel voor de definitieve uitslag.
Hier bij de verklaring.
De Raad van Beheer is het met de AVLS eens dat het fokken met een voor PRA voorlopig niet vrijgegeven hond (hetgeen op zijn minst tot dragers van erfelijke blindheid leidt waarvoor nog geen gentest beschikbaar is) een ernstige overtreding is van het Verenigings Fokreglement (VFR) van de AVLS, als ook van de reglementen van de Raad van Beheer en de internationale F.C.I. op het gebied van welzijn en gezondheid van rashonden.

De sanctie die de Raad hieraan verbindt, is dat aan de fokker en/of de toekomstige eigenaren van de pups geen stambomen zullen worden verstrekt zolang de teef niet definitief voor PRA is vrijgegeven. De fokker dient eerst met de teef voor het panel van E.C.V.O. oogspecialisten te verschijnen aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het oordeel van dit panel is doorslaggevend. De definitieve diagnose kan uitsluitend door dit team van E.C.V.O. oogartsen worden gesteld.

We zijn blij dat de Raad van Beheer zijn verantwoordelijkheid in deze heeft genomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten