zondag 10 augustus 2014

Nog is even op gemak na praten of schrijven.


Ik heb alles nog is rustig door genomen wat er zich v/a april 2014 tot heden zich afspeelde met de PRA voorlopig niet vrij gegeven teef uit de gelederen v/d NVSWH’s.  Ze zou ingezet worden bij de NVSWH, er werden HD foto’s genomen en oogspiegeling. Er werd het PRA beeld waar genomen, verhoogde reflexie en dunne verkorte bloedvaten plus dof gedeelte van retina. De teef kreeg PRA voorlopig niet vrij, en moet over 6 maanden herkeurd worden bij het ECVO oogartsen panel. Tot die tijd mag er absoluut niet mee gefokt worden.

De NVSWH had al bij de RvB aangevraagd om met honden te mogen fokken die te oud waren om nog te mogen gebruiken. De reden was de NVSWH vormt een soort eiland, en er werd letterlijk niets meer geboren, ze fokken alleen met SWH’s van hun eigen bestand, sluiten alles uit buiten hun RV. Er kunnen daardoor hele mooie en op veel gebied gezonden honden door ontstaan. Maar ook risico’s door de nauwe basis onvruchtbaarheid, en onder ander PRA kan zich massaal uitbreiden in hun populatie. Als je de toen nog levende honden in 1998  optelt met wat er na tot heden is geboren dan is er maar een kleine groep bij de Nederlandse ECVO oogartsen onderzocht. PLM 1 op de 5 honden is PRA niet vrij gegeven. Het is vele malen erger, om dat van de nu bestaande populatie  maar een klein gedeelte bij de ECVO artsen is gespiegeld.

De Saarlooswolfhond bij de NVSWH neemt toch een aparte plaats in het algemene honden circuit. Onderander  de te kleine en totaal zwaar aan elkaar verwante populatie. Ze zijn in het algemeen maar 1 keer per jaar loops, ze kunnen spontaan hun loopsheid uitstellen. En kunnen toch kieskeurig zijn met hun partner. Ja!! De RV kwam in grote problemen nu met een teef die nu onbruikbaar is door PRA voorlopig niet vrij. Hun voorzitter plaatste een artikel in hun clubblad wat te doen met de honden die PRA voorlopig niet vrij waren gegeven. Hij wilde dit bepraten met de leden op een ALV ipv met de ECVO artsen. Ik schrok er enorm van want het kwam er op neer dat ze dit soort honden wilde inzetten. Ik ben gelijk in de pen geklommen ivm dat mijn vrouw Coby en ik 4 PRA lijders hebben  gehad uit de NVSWH, en dat ze met deze daad de PRA in hun populatie in een recordtijd zo versneld uitbreiden, dat straks als het GEN ooit gevonden wordt niet meer te redden is, omdat ze dan alleen nog lijders of dragers hebben en geen vrije. Ik heb het via verschillende forums geschreven doet het nu niet, en heb uitleg gegeven dat de PRA een ernstige zaak is. Wat ik later begrepen hebt zou er toch gefokt worden met de bewuste teef, en was er een bruine reu beschikbaar. Dat zou volgens bronnen??? niet naar de zin van de eigenaars teef zijn, dus werd er gezocht in hun geledere naar een wolfsgrauwe reu wat niets op leverde. Ja en toen kwamen ze buiten de NVSWH terecht. Daar vingen ze ook bot, een eigenaar reu vroeg om de ECVO papieren en die hoorde gelijk niets meer van de eigenaren teef. Tot dat ze terecht kwamen bij een fok van ons. De eigenaren reu en teef en de fokker .C. die via de zijlijn mee hielp kwamen ze tot een plan om deze verboden dekking te laten gebeuren. Niemand mocht het weten, alleen straks de puppy kopers. Maar de aandacht was al op de teef door de media oa door het bericht van hun voorzitter in hun clubblad, en de handelswijze van de eigenaren PRA niet vrij gegeven teef,  door openlijk SWH’s eigenaren aan te schrijven dat ze een dekreu zochten.

Dus de eigenaren van deze misschien erfelijke zieke teef (ze moeten nog naar het ECVO panel)zijn zelf de aanstichter van dit hele gebeuren. Beste lezers het gaat er niet om of de puppy kopers evt straks een drager of lijder hebben, nee het is ernstiger, het gaat er om als het gelukt was in stilte die dekking te laten gebeuren zo dat later niemand weet dat de pups drager of lijder zijn,  en de pups heimelijk verkopen met stambomen, dat er dan lustig met de nakomelingen gefokt zouden worden. De PRA had dan als een olievlek door het hele ras gegaan, en hadden veel honden in de toekomst met eigenaren in de problemen gezeten. Deze daad is een gevaar voor de hele populatie. Door de voorstanders wordt er van alles bij gehaald zelfs tot Hitler toe, DM en een fokker uit Frankrijk wordt er bij betrokken. Moet dat soms een vrijgeleide zijn om deze  onverantwoorde ego├»stische daad goed te praten. Een verstandige fokker zou juist moeten zeggen, ik moet geen voorbeeld nemen aan een fokker die volgens berichten alles aan haar laars lapt in Frankrijk , maar juist als voorbeeld zo eerlijk mogelijk en gezond fokken. Het is een eenmalige daad van de RvB en speciaal voor dit ras om dat de RvB zelf de gezondheiduitslagen in bezit hebben en ook naar buiten brengen en weten hoe slecht het er aan toe gaat in de SWH’s wereld ivm PRA. Er zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden bij de Raad maar er zit duidelijk beweging in tegoeden voor het fokken met hondenrassen. Er moet gewoon een keer een begin zijn, en dat is het met deze daad geen stambomen af geven zo dat er niet met de dragers of lijders gefokt kan worden. En dan niet terug kijken wat vroeger wel toe gelaten werd. En mensen als men lijnen wil behouden, dan kan men het zaad van de reuen invriezen tot dat het gen gevonden is. Voor democratie zijn er regels, en een van die regels is, dat is pas fokken met honden die met ECVO onderzoek PRA vrij gegeven zijn. Zo eenvoudig is dat. Niet schoppen naar deze beslissingen van de Raad of schelden op andere fokkers of Hitler er bij halen. Gewoon niet fokken met honden die erfelijk ziek zijn en het hele ras kunnen schade in de toekomst.


Dat niet alleen, de fokker .C. die aan de zijlijn mee werkte en eigenaressen van de PRA niet vrij gegeven teef hebben er niet bij stilgestaan dat de puppy kopers later de fokster aansprakelijk kunnen stellen, om dat zij dat zij in de toekomst  misschien niet met hun hond kunnen fokken om dat het een bewezen drager of misschien zelfs lijder kan zijn, welzijn voor dieren is niet misselijk met deze zaken. Dat kan echt duizenden Euro's gaan kosten, ook als de pup later door verkocht wordt aan derde. Dat heb ik zelfs nog heel duidelijk maanden geleden aan fokker .C. de G. door gegeven via chat facebook om zo'n vergadering mee te maken.


En verder zoal niet op deze stiekeme heimelijke manier met een klein groepje onder elkaar fokken. Dit bewerkstelligt uiteendrijven van liefhebbers/verenigingen/fokkers.

Gr Bertus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten